Wednesday August 24, 2016

Innhold mot kreft

Marte Gråberg, Kreftforeningen

Marte har de siste årene vært involvert i Kreftforeningens redesign av nett og nye måte å jobbe på. Hun styrer en redaksjon som jobber godt og målstyrt med både nettsiden og sosiale medier – det har gitt resultater. Men verden er i stadig forandring og Marte vil også fortelle hvordan de forbereder seg for å møte fremtiden.


Please note

In this video a part of the talk is missing - watch the interview with Marte Gråberg for a summery of her entire talk.

Share Video