Wednesday August 24, 2016

Ha kontroll på innholdet ditt

Eivind Lærum, Episerver

Fremtiden er digital, men det holder ikke lenger å ha en site og god kontroll på FB-siden din. I dag kreves det langt mer sammensatte publiseringsstrategier, og roller hjemmesidene dine har er ikke lenger gitt. Han viser hvordan Episerver fungerer som innholdshub for informasjon som skal vises både internt og eksternt, og gir praktiske eksempler på multikanal, som f.eks Facebook Instant Articles. 

Share Video